Historie

Bouw

De Kleppenburg is gebouwd in 1974 door de toenmalige zelfstandige Gemeente Oeffelt. Destijds was het een combinatie van dorpshuis en sporthal.
In 1988 heeft de Gemeente Oeffelt besloten een nieuwe sporthal te bouwen, die aan de vereiste afmetingen van diverse sporten voldeed. De Kleppenburg is in 1992 nog aangepast. Na de gemeentelijke herindeling in 1994 is er tot 2011 niets veranderd.

Renovatie

In 2011 is er onder aanvoering van een aantal actieve bestuursleden een grootscheepse renovatie doorgevoerd. De gemeente Boxmeer heeft toen nog een subsidie verleend en zich teruggetrokken uit de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van De Kleppenburg.
Algemeen uitgangspunt daarbij was, dat de dorpsgemeenschap Oeffelt zelf verantwoordelijk is voor de accommodatie De Kleppenburg.